Løsninger

Du kan forbedre din rapportering og samtidig få mere tid til rådighed. Lad os hjælpe dig med den rigtige løsning.

Det er vigtigt, at rapporteringen til bestyrelsen både er korrekt, relevant og overskuelig, så de væsentlige beslutninger i virksomheden træffes på det bedst mulige grundlag, og så kravene i lovgivning og corporate governance efterleves.

Vi hjælper med at opbygge en professionel rapportering, som er målrettet til netop din virksomhed. Der er især behov for at tage rapporteringen op til vurdering i nedenstående tilfælde.

cloud-losning-board-report

Etablering af bestyrelse

Skal du etablere en bestyrelse eller udvide din bestyrelse med eksterne medlemmer, vil de forvente en rapportering af høj kvalitet, der trygt kan bruges som beslutningsgrundlag.

Information til banken

Skal banken jævnligt informeres, så medtag den information, de ønsker i rapporteringen, så det ikke er nødvendigt at udarbejde særskilt rapport til banken.

Væsentlige ændringer

Sker der væsentlige ændringer i virksomheden, f.eks. udvidelse med et nyt forretningsområde, er det vigtigt at tilpasse bestyrelsesrapporteringen.