Det er vigtigt, at den løbende rapportering altid giver et korrekt og fyldestgørende billede af den faktiske udvikling i forhold til virksomhedens mål og budgetter. Hvis dette ikke længere er tilfældet, vil årsskiftet være et godt tidspunkt at ændre på strukturen i rapporteringen. Mange har nu lavet budget for 2017, og måske er der planlagt […]

God rapportering øger kreditværdighed

Mange mindre virksomheder har gennem de seneste år oplevet, at det er svært at få bevilget kredit i banken eller blot at få forlænget den eksisterende kreditramme. Bankerne har i forlængelse af den økonomiske krise generelt været mere kritiske i deres kreditvurdering, og det har gjort det svært at få adgang til kapital. Men hvad […]

5 råd om bestyrelsesrapportering

  Board Report har i samarbejde med Teddy Wivel, en af landets førende eksperter i god selskabsledelse og bestyrelsesarbejde, formuleret 5 råd om bestyrelsesrapportering.   DE 5 RÅD Hvad er så en god bestyrelsesrapportering? Det er der reelt ikke ét svar på, da det bl.a. afhænger af virksomhedens type, kompleksitet og aktuelle situation. Helt overordnet […]

Nyt år – Ny rapportering?

Det er vigtigt, at den løbende rapportering altid giver et korrekt og fyldestgørende billede af den faktiske udvikling i forhold til virksomhedens mål og budgetter. Hvis dette ikke længere er tilfældet, vil årsskiftet være et godt tidspunkt at ændre på strukturen i rapporteringen. Mange har nu lavet budget for 2016, og måske er der planlagt […]

Board Report løsninger

Effektive bestyrelsesmøder

  En enkel og overskuelig rapportering giver overblik for både ledelse, bestyrelse og eksterne interessenter, f.eks. banken. En god rapportering behøver ikke at fylde mere end 6-8 sider. Det vigtige er, at den indeholder de relevante informationer, og er opbygget på en enkel og struktureret måde. Med Board Report www.boardreport.dk kan ledelsen på under 1 […]

Overblik over nøgletallene

De fleste virksomheder har nogle få KPI’er, som giver en hurtig indikation af, om virksomheden er på rette spor. Det er vigtigt at få identificeret disse KPI’er, at få sat mål op for dem samt kontinuerligt at følge op på disse mål. Det giver typisk et godt visuelt overblik, at vise udviklingen i KPI’erne i […]