Sparring og rådgivning

Få sparring og rådgivning om, hvordan du forbedrer din bestyrelsesrapportering.

Med udgangspunkt i den eksisterende rapportering og ønsker til forbedringer kan vi med mangeårig erfaring og viden på området hjælpe dig med råd om, hvordan du opbygger en professionel og værdiskabende bestyrelsesrapportering.

Hør mere om dine muligheder ved at kontakte Henrik Sønderup Sørensen på tlf. 22 72 55 66 eller på hss@boardreport.dk.

sparring-og-raadgivning

5 råd om bestyrelsesrapportering:

Bestyrelsesrapporteringen har to overordnede formål. Den er direktionens skriftlige kommunikation med bestyrelsen og den er hjørnestenen i bestyrelsens skriftlige beslutningsgrundlag. Informationen til bestyrelsen må aldrig blive rutine.
Board Report har i samarbejde med Teddy Wivel, en af Danmarks førende eksperter i god selskabsledelse og bestyrelsesarbejde, udarbejdet 5 råd om bestyrelsesrapportering:

Information til bestyrelsen skal være relevant i forhold til overblik og styring af virksomheden. Medtag målepunkter, som er relevant for virksomheden, f.eks. mål, som indgår i virksomhedens strategiplan, og som det er vigtigt løbende at følge op på.

Bestyrelsen skal hurtigt kunne danne sig et overblik over virksomhedens tilstand. Derfor skal rapporteringen præsenteres på en enkel og overskuelig måde. De væsentligste informationer skal placeres centralt, så de er i fokus. Kombiner talopstillinger med grafiske diagrammer, som giver et godt visuelt overblik og fremmer forståelsen.

Direktionens skriftlige kommentarer til de rapporterede data er vigtig for bestyrelsens forståelse af forretningen og af kvaliteten af direktionens arbejde. Derfor skal hver rapport til bestyrelsen gennemgås og kommenteres af direktionen.

Information til bestyrelsen skal ske kontinuerligt og rettidigt, så beslutninger, som informationen måtte give anledning til, bliver truffet. Bestyrelsesrapporteringen skal følge samme struktur hver måned for at lette bestyrelsens vurdering af udviklingen i virksomheden samt af hensyn til en effektiv tidsudnyttelse.

Der må ikke være tvivl om grundlaget for og validiteten af den information, som tilgår bestyrelsen. Det er vigtigt at etablere forretningsgange og kontroller for fremskaffelse af de data, som anvendes. Information, der indgår som sammenligning, skal have samme validitet.