Det er vigtigt, at den løbende rapportering altid giver et korrekt og fyldestgørende billede af den faktiske udvikling i forhold til virksomhedens mål og budgetter. Hvis dette ikke længere er tilfældet, vil årsskiftet være et godt tidspunkt at ændre på strukturen i rapporteringen.

Mange har nu lavet budget for 2017, og måske er der planlagt nye produkter eller markeder eller måske ændringer i virksomhedens strategi. Dette er nok indarbejdet i budgettet, men er den løbende rapportering til ledelse og bestyrelse også tilpasset, så der bliver fulgt op på disse nye tiltag?