5 råd om bestyrelsesrapportering

 

Board Report har i samarbejde med Teddy Wivel, en af landets førende eksperter i god selskabsledelse og bestyrelsesarbejde, formuleret 5 råd om bestyrelsesrapportering.

 

DE 5 RÅD

Hvad er så en god bestyrelsesrapportering? Det er der reelt ikke ét svar på, da det bl.a. afhænger af virksomhedens type, kompleksitet og aktuelle situation. Helt overordnet så skal rapporteringen dog give bestyrelsen et godt overblik over virksomhedens udvikling, og dermed give bestyrelsen et klart og korrekt beslutningsgrundlag. De 5 generelle råd er:

  • Medtag den information, som er RELEVANT for netop din virksomhed
  • Præsenter informationen på en ENKEL og overskuelig måde
  • Sørg for at KOMMENTERE på de rapporterede data
  • Levér informationen RETTIDIGT med en fast struktur og kontinuitet
  • Vær omhyggelig med KVALITETEN af data

En uddybning af de 5 råd kan ses på www.boardreport.dk/bestyrelsesrapportering/

 

GOD RAPPORTERING SKABER VÆRDI

En struktureret og overskuelig rapportering til bestyrelsen medvirker til, at bestyrelsesmøderne bliver mere effektive. Der kan bruges mindre tid på kontrol og opfølgning og mere tid på strategi og det fremadrettede og værdiskabende arbejde.

Nyt år – Ny rapportering?

Det er vigtigt, at den løbende rapportering altid giver et korrekt og fyldestgørende billede af den faktiske udvikling i forhold til virksomhedens mål og budgetter. Hvis dette ikke længere er tilfældet, vil årsskiftet være et godt tidspunkt at ændre på strukturen i rapporteringen.

Mange har nu lavet budget for 2016, og måske er der planlagt nye produkter eller markeder eller måske ændringer i virksomhedens strategi. Dette er nok indarbejdet i budgettet, men er den løbende rapportering til ledelse og bestyrelse også tilpasset, så der bliver fulgt op på disse nye tiltag?