Board Report løsninger

Effektive bestyrelsesmøder

 

En enkel og overskuelig rapportering giver overblik for både ledelse, bestyrelse og eksterne interessenter, f.eks. banken. En god rapportering behøver ikke at fylde mere end 6-8 sider. Det vigtige er, at den indeholder de relevante informationer, og er opbygget på en enkel og struktureret måde.

Med Board Report www.boardreport.dk kan ledelsen på under 1 time lave en professionel bestyrelsesrapportering ved brug af ét enkelt system. Det betyder, at der kan allokeres mere tid til forretningen, men også at bestyrelsesmøderne bliver mere effektive med fokus på det fremadrettede og værdiskabende arbejde.

Overblik over nøgletallene

De fleste virksomheder har nogle få KPI’er, som giver en hurtig indikation af, om virksomheden er på rette spor. Det er vigtigt at få identificeret disse KPI’er, at få sat mål op for dem samt kontinuerligt at følge op på disse mål. Det giver typisk et godt visuelt overblik, at vise udviklingen i KPI’erne i grafiske diagrammer.

En god rapportering bør som minimum indeholde en ledelsesberetning samt de vigtigste hovedtal sammenholdt med budget. Men vigtigst er nok, at rapporteringen indeholder virksomhedens centrale KPI’er (nøgletal).