Rapportering i skyen

Med Board Report kan ledelsen hurtigt og nemt lave en professionel rapportering til bestyrelsen. Er du med i flere bestyrelser, som anvender Board Report, har du med dit login adgang til alle virksomhedernes rapportering, og har fordel af en ensartet struktur i rapporteringen.

Et af de vigtigste bestyrelsesdokumenter er den løbende rapportering fra direktionen. Denne kan udarbejdes og tilgås online med Board Reports cloud-baserede rapporteringsværktøj.

Overblik til ejerlederen

I entreprenørfirmaet Bang Nielsen A/S  giver den månedlige rapportering direktør og ejer John Bang et godt overblik over udviklingen i selskabet. Den grafiske illustration af udviklingen i bl.a. ordrebeholdning og likviditet giver på få sekunder et billede af, om virksomheden er på rette spor.

Selv om ejerlederen ofte kender sin virksomhed i detaljer, så giver en fast månedlig rapportering med fokus på udviklingen i de vigtigste nøgletal ejerlederen et godt overblik over virksomhedens tilstand.

Overskuelig rapportering

En enkel og overskuelig rapportering giver overblik for både ledelse, bestyrelse og bank. En god rapportering behøver kun at fylde 5-8 sider, hvis den indeholder de relevante informationer og er opbygget på en enkel og struktureret måde.

Med BoardReport kan ledelsen på under en time lave en professionel rapportering. Dermed bliver der mere tid til at fokusere på forretningen, og bestyrelsesmøderne bliver effektive med fokus på det fremadrettede og værdiskabende arbejde.