Nyt år – Ny rapportering?

 

Vi nærmer os hastigt årsskiftet, og mange virksomheder er i gang med at udarbejde budgetter for 2015. I mange tilfælde er der planlagt nye aktiviteter, f.eks. udvidelse med nye produkter eller markeder eller måske ændringer i virksomhedens strategi. Disse ændringer skal naturligvis afspejles i budgettet, men mindst lige så vigtigt er det, at den løbende rapportering til ledelse og bestyrelse også tilpasses, så der kan følges op på, om målene nås.

 

HUSK AT TILPASSE RAPPORTERINGEN

Mange virksomheder anvender den samme rapporteringsstruktur år efter år, og det sikrer naturligvis konsistens og sammenlignelighed. Oftest udvikler virksomheden sig jo – heldigvis – og dermed også virksomhedens fokusområder og nøgletallenes relevans.

Derfor er det vigtigt med jævne mellemrum at lave et check af, om den løbende rapportering fortsat giver et relevant og korrekt billede af virksomhedens udvikling. Hvis dette ikke længere er tilfældet, vil årsskiftet være et godt tidspunkt at ændre på strukturen i rapporteringen.

 

NYE DIGITALE MULIGHEDER

Udover at kigge på selve indholdet og strukturen i rapporteringen kan det også være en god ide at undersøge hvilke værktøjer der findes til udarbejdelse af rapportering. Lige som på mange andre områder er der også her kommet nye digitale muligheder.

Board Report tilbyder et cloud-baseret rapporteringsværktøj, som er udviklet til bestyrelsesrapportering, men som også er meget relevant i relation til den daglige ledelse og til banken. Det er et enkelt og intuitivt værktøj, som sikrer en hurtig udarbejdelse af en struktureret og overskuelig rapportering. Værktøjet er især rettet mod små og mellemstore virksomheder.

Board Report’s digitale løsning giver en række fordele, bl.a. at man med et enkelt login har adgang til foregående måneders rapportering. Hvis man er bestyrelsesmedlem i flere virksomheder, har man med sit login adgang til rapporteringen for alle disse virksomheder (såfremt de anvender værktøjet, naturligvis).

 

KEEP IT SIMPLE

Jeg er stor fortaler for, at gøre ting så enkelt som muligt! En enkel og overskuelig rapportering giver overblik for både ledelse, bestyrelse og bank og behøver ikke at fylde mere end 6-8 sider. Det vigtige er, at den indeholder de relevante informationer, og er opbygget på en enkel og struktureret måde. Jeg har i et tidligere blog-indlæg ”Keep it simple” beskrevet hvilke elementer, jeg mener der bør indgå i en god rapportering.