God rapportering letter adgangen til kapital

 

Mange mindre virksomheder har gennem de seneste år oplevet, at det er svært at få bevilget kredit i banken eller blot at få forlænget den eksisterende kreditramme. Bankerne har i forlængelse af den økonomiske krise generelt været mere kritiske i deres kreditvurdering, og det har gjort det svært at få adgang til kapital. Men hvad skal der så til, for at banken åbner op for pengekassen?

 

SØRG FOR LØBENDE ORIENTERING AF DIN BANK

Jeg har talt med en del banker om, hvilke elementer, der indgår i deres kreditvurdering, herunder deres ønsker og krav til den løbende rapportering fra virksomheden. Først og fremmest sætter banken pris på en kontinuerlig orientering omkring den økonomiske udvikling, f.eks. i form af en kvartalsvis rapportering. Den løbende rapportering indgår hos de fleste banker som en væsentlig faktor i den samlede kreditvurdering af virksomheden.

 

HVAD SKAL BANKEN VIDE?

Vi anbefaler, at man som udgangspunkt giver banken den samme rapportering, som man giver bestyrelsen. Jeg har i et tidligere blog-indlæg “Keep it simple!” beskrevet hvilke elementer, der bør indgå i en god bestyrelsesrapportering. Udover information om den forventede likviditetsudvikling, så har flere banker understreget, at de lægger meget vægt på ledelsens kommentarer til rapporteringen.

Det gælder både den generelle beretning fra ledelsen, men også de specifikke kommentarer til de økonomiske resultater, herunder forklaringer på væsentlige afvigelser i forhold til budgettet. Som en bankdirektør udtrykker det: ”Tallene kan jo opgøres på mange måder, så derfor lægger vi altid stor vægt på direktionens orientering om virksomhedens situation og dens forventninger til fremtiden”.

 

GOD RAPPORTERING LETTER ADGANG TIL KAPITAL

Kvaliteten af den rapportering, som banken modtager fra SMV-virksomheder, er generelt ikke særlig høj. Når jeg har præsenteret banken for vores standard til rapportering, er deres vurdering, at kun 10-15% leverer en rapportering på dette niveau, mens resten leverer en dårligere kvalitet eller slet ingen!

Det betyder, at banken bruger unødvendig meget tid på at analysere det fremsendte materiale og ofte må henvende sig til virksomheden for at få supplerende oplysninger. Det er selvsagt ikke noget godt udgangspunkt, hvis virksomheden står med et kritisk behov for finansiering. En god, relevant og overskuelig rapportering vil lette bankens kreditvurdering, og kan dermed også lette adgangen til kapital.