5 råd om bestyrelsesrapportering

 

Board Report har i samarbejde med Teddy Wivel, en af landets førende eksperter i god selskabsledelse og bestyrelsesarbejde, formuleret 5 råd om bestyrelsesrapportering.

 

HVAD ER FORMÅLET

Ifølge Teddy Wivel har bestyrelsesrapporteringen to overordnede formål. Den er direktionens skriftlige kommunikation med bestyrelsen og den er hjørnestenen i bestyrelsens skriftlige beslutningsgrundlag. Det er derfor vigtigt, at informationen til bestyrelsen aldrig bliver rutine. Du kan i øvrigt læse meget mere om god selskabsledelse og bestyrelsesarbejde på www.teddywivel.dk.

 

DE 5 RÅD

Hvad er så en god bestyrelsesrapportering? Det er der reelt ikke ét svar på, da det bl.a. afhænger af virksomhedens type, kompleksitet og aktuelle situation. Helt overordnet så skal rapporteringen dog give bestyrelsen et godt overblik over virksomhedens udvikling, og dermed give bestyrelsen et klart og korrekt beslutningsgrundlag. De 5 generelle råd er:

  • Medtag den information, som er RELEVANT for netop din virksomhed
  • Præsenter informationen på en ENKEL og overskuelig måde
  • Sørg for at KOMMENTERE på de rapporterede data
  • Levér informationen RETTIDIGT med en fast struktur og kontinuitet
  • Vær omhyggelig med KVALITETEN af data

En uddybning af de 5 råd kan ses på www.boardreport.dk/bestyrelsesrapportering/

 

GOD RAPPORTERING SKABER VÆRDI

En struktureret og overskuelig rapportering til bestyrelsen medvirker til, at bestyrelsesmøderne bliver mere effektive. Der kan bruges mindre tid på kontrol og opfølgning og mere tid på strategi og det fremadrettede og værdiskabende arbejde.

Et af de mest rutinerede bestyrelsesmedlemmer, og tidligere topchef for B&O, Torben Ballegaard skriver i sin bog ”Når bestyrelsen skaber værdi” bl.a. følgende omkring rapporteringen: ”Jo større rapporteringsklarhed, desto mindre spildtid går der med at fortolke tallene og ”forhandle” om, hvad det rigtige billede er. Bestyrelsen skal umiddelbart kunne fange de vigtigste fakta, kunne stole på dem og fokusere sin diskussion på, hvordan der skal ageres”. Læs mere om bogen på www.gyldendalbusiness.dk/products/9788702157420.aspx

Jeg vil i et kommende blogindlæg komme nærmere ind på, hvilke konkrete elementer jeg mener, der skal indgå i en god bestyrelsesrapportering.