Den digitale bestyrelse

 

Den øgede digitalisering af information og arbejdsgange er nu for alvor på vej ind i bestyrelseslokalerne. Denne udvikling kommer i forlængelse af den professionalisering af bestyrelsesarbejdet, der er sket de seneste år. Og digitaliseringen giver bestyrelsen en række nye muligheder.

 

BESTYRELSESPORTALEN SÆTTER RAMMEN
Flere bestyrelser vælger at bruge en bestyrelsesportal til at strukturere bestyrelsesarbejdet. Portalen giver bestyrelsen et hurtigt overblik over alle virksomhedens dokumenter, processer og beslutninger, og som bestyrelsesmedlem kan man hurtigt få adgang til alt bestyrelsesmaterialet fra sin PC, tablet eller smartphone.

En af udbyderne af bestyrelsesportaler er Chairman’s (www.chairmans.com), som leverer en løsning, der understøtter bestyrelsens arbejdsprocesser, og med en færdig mappestruktur, så man hurtigt kan komme i gang med at bruge systemet.

 

BESTYRELSESRAPPORTERING I “SKYEN”
Et af de vigtigste bestyrelsesdokumenter er den løbende rapportering fra direktionen. Denne kan nu også udarbejdes og tilgås online med Board Reports nye cloud-baserede værktøj til bestyrelsesrapportering.

Med værktøjet kan direktionen hurtigt og nemt lave en professionel og overskuelig rapportering til bestyrelsen, som kan tilgå denne online. Sidder du i flere bestyrelser, som anvender Board Report, kan du se alle virksomhedernes rapportering via dit login, og dermed få fordel af en ensartet grundstruktur i rapporteringen. Du kan læse mere om løsningen på www.boardreport.dk

 

ØGET DIGITALISERING
Vi forventer, at digitaliseringen vil øges de kommende år. Regeringen påpeger i deres seneste redegørelse om Danmarks digitale vækst, at anvendelsen af de digitale muligheder bidrager til at øge produktiviteten og forbedre konkurrenceevnen. Virksomhederne har kun i varierende grad taget digitaliseringen til sig, og tallene i rapporten viser, at der fortsat er et stort uudnyttet potentiale for øget digitalisering.