Slide background

Prøv vores nye, cloud-baserede
værktøj til bestyrelsesrapportering

Læs mere

Slide background

Læs mere

Se vores 5 råd om bestyrelsesrapportering

Slide background

Få sparring og rådgivning om
opbygning af en professionel
bestyrelsesrapportering

Læs mere

board-report-ur

Mere tid

Det er ofte tidskrævende at rapportere til bestyrelsen, fordi data fra forskellige systemer skal samles og præsenteres i én rapport. Ved at anvende Board Report sparer ledelsen tid, som i stedet kan bruges på at drive virksomheden.

Effektive bestyrelsesmøder

En struktureret og overskuelig rapportering til bestyrelsen gør bestyrelsesmøderne mere effektive. Der bruges mindre tid på kontrol og opfølgning og mere tid på strategi og det fremadrettede og værdiskabende arbejde.

Øget indtjening

En god rapportering giver ledelsen større indsigt i virksomhedens vigtigste nøgletal og bestyrelsen et bedre beslutningsgrundlag. Større indsigt og bedre beslutninger giver i sidste ende virksomheden en øget indtjening.

FÅ SPARRING OG RÅDGIVNING OM BESTYRELSESRAPPORTERINGEN I DIN VIRKSOMHED

Bestil et gratis og uforpligtende møde: Tlf. 22 72 55 66

CLOUD-BASERET RAPPORTERINGSVÆRKTØJ

Overskuelig og struktureret rapportering til bestyrelsen

Board Report er nem og intuitiv at bruge, og opsættes individuelt, så den passer til virksomhedens konkrete ønsker og behov. Board Report har alt det, der skal bruges i en bestyrelsesrapportering samlet i ét værktøj. Dermed minimeres den tid, som ledelsen skal bruge på rapportering.

Board Report behandler dine data sikkert via en krypteret SSL-forbindelse. Data opbevares på en døgnovervåget server hos et BFIH-certificeret hostingselskab i Danmark.

 

Slide background
Slide background
Slide background

TESTIMONIALS
EN VÆRDIFULD SPARRINGSPARTNER

I forbindelse med opbygning af vores nye bestyrelsesrapport har Henrik været en værdifuld sparringspartner. Board Report gør rapporteringen enkel og overskuelig og med en god balance mellem overblik og detaljeringsgrad. Den grafiske KPI-oversigt er med til at give bestyrelsen et godt overblik.

KONSISTENT OG OVERSKUELIG RAPPORTERING

For at kunne udføre sit arbejde som bestyrelsesmedlem må man sikre sig, at man har den nødvendige viden til rådighed. Derfor er det vigtigt at stille krav til kvaliteten af den løbende rapportering fra direktionen. Rapporteringsværktøjet Board Report giver en konsistent og overskuelig rapportering med fokus på det overordnede billede og med brug af grafer og tabeller, hvor det er hensigtsmæssigt

ØGET VÆRDI FOR BESTYRELSE OG LEDELSE

I forbindelse med et ejerskifte ønskede vi at hæve kvaliteten af den løbende rapportering til bestyrelsen. Den månedlige rapportering klares nu hurtigt og effektivt og skaber øget værdi for både bestyrelse og ledelse.

SIKKERHED OG TRYGHED

Jeg er meget tilfreds med den nye online-løsning, det giver god mening i dagligdagen, også for bestyrelsen. Vi er altid sikre på, at det materiale som bestyrelsen sidder med er den sidst opdaterede version. Det giver sikkerhed og tryghed omkring tallene.

VORES KUNDER
 
© Copyright - Board Report 2020 Admin