Happy New Year 2015. 3d

Nyt år – Ny rapportering?

 

Vi nærmer os hastigt årsskiftet, og mange virksomheder er i gang med at udarbejde budgetter for 2015. I mange tilfælde er der planlagt nye aktiviteter, f.eks. udvidelse med nye produkter eller markeder eller måske ændringer i virksomhedens strategi. Disse ændringer skal naturligvis afspejles i budgettet, men mindst lige så vigtigt er det, at den løbende rapportering til ledelse og bestyrelse også tilpasses, så der kan følges op på, om målene nås.

 

HUSK AT TILPASSE RAPPORTERINGEN

Mange virksomheder anvender den samme rapporteringsstruktur år efter år, og det sikrer naturligvis konsistens og sammenlignelighed. Oftest udvikler virksomheden sig jo – heldigvis – og dermed også virksomhedens fokusområder og nøgletallenes relevans.

Derfor er det vigtigt med jævne mellemrum at lave et check af, om den løbende rapportering fortsat giver et relevant og korrekt billede af virksomhedens udvikling. Hvis dette ikke længere er tilfældet, vil årsskiftet være et godt tidspunkt at ændre på strukturen i rapporteringen.

 

NYE DIGITALE MULIGHEDER

Udover at kigge på selve indholdet og strukturen i rapporteringen kan det også være en god ide at undersøge hvilke værktøjer der findes til udarbejdelse af rapportering. Lige som på mange andre områder er der også her kommet nye digitale muligheder.

Board Report tilbyder et cloud-baseret rapporteringsværktøj, som er udviklet til bestyrelsesrapportering, men som også er meget relevant i relation til den daglige ledelse og til banken. Det er et enkelt og intuitivt værktøj, som sikrer en hurtig udarbejdelse af en struktureret og overskuelig rapportering. Værktøjet er især rettet mod små og mellemstore virksomheder.

Board Report’s digitale løsning giver en række fordele, bl.a. at man med et enkelt login har adgang til foregående måneders rapportering. Hvis man er bestyrelsesmedlem i flere virksomheder, har man med sit login adgang til rapporteringen for alle disse virksomheder (såfremt de anvender værktøjet, naturligvis).

 

KEEP IT SIMPLE

Jeg er stor fortaler for, at gøre ting så enkelt som muligt! En enkel og overskuelig rapportering giver overblik for både ledelse, bestyrelse og bank og behøver ikke at fylde mere end 6-8 sider. Det vigtige er, at den indeholder de relevante informationer, og er opbygget på en enkel og struktureret måde. Jeg har i et tidligere blog-indlæg ”Keep it simple” beskrevet hvilke elementer, jeg mener der bør indgå i en god rapportering.

banksaekNY

God rapportering letter adgangen til kapital

 

Mange mindre virksomheder har gennem de seneste år oplevet, at det er svært at få bevilget kredit i banken eller blot at få forlænget den eksisterende kreditramme. Bankerne har i forlængelse af den økonomiske krise generelt været mere kritiske i deres kreditvurdering, og det har gjort det svært at få adgang til kapital. Men hvad skal der så til, for at banken åbner op for pengekassen?

 

SØRG FOR LØBENDE ORIENTERING AF DIN BANK

Jeg har talt med en del banker om, hvilke elementer, der indgår i deres kreditvurdering, herunder deres ønsker og krav til den løbende rapportering fra virksomheden. Først og fremmest sætter banken pris på en kontinuerlig orientering omkring den økonomiske udvikling, f.eks. i form af en kvartalsvis rapportering. Den løbende rapportering indgår hos de fleste banker som en væsentlig faktor i den samlede kreditvurdering af virksomheden.

 

HVAD SKAL BANKEN VIDE?

Vi anbefaler, at man som udgangspunkt giver banken den samme rapportering, som man giver bestyrelsen. Jeg har i et tidligere blog-indlæg “Keep it simple!” beskrevet hvilke elementer, der bør indgå i en god bestyrelsesrapportering. Udover information om den forventede likviditetsudvikling, så har flere banker understreget, at de lægger meget vægt på ledelsens kommentarer til rapporteringen.

Det gælder både den generelle beretning fra ledelsen, men også de specifikke kommentarer til de økonomiske resultater, herunder forklaringer på væsentlige afvigelser i forhold til budgettet. Som en bankdirektør udtrykker det: ”Tallene kan jo opgøres på mange måder, så derfor lægger vi altid stor vægt på direktionens orientering om virksomhedens situation og dens forventninger til fremtiden”.

 

GOD RAPPORTERING LETTER ADGANG TIL KAPITAL

Kvaliteten af den rapportering, som banken modtager fra SMV-virksomheder, er generelt ikke særlig høj. Når jeg har præsenteret banken for vores standard til rapportering, er deres vurdering, at kun 10-15% leverer en rapportering på dette niveau, mens resten leverer en dårligere kvalitet eller slet ingen!

Det betyder, at banken bruger unødvendig meget tid på at analysere det fremsendte materiale og ofte må henvende sig til virksomheden for at få supplerende oplysninger. Det er selvsagt ikke noget godt udgangspunkt, hvis virksomheden står med et kritisk behov for finansiering. En god, relevant og overskuelig rapportering vil lette bankens kreditvurdering, og kan dermed også lette adgangen til kapital.