Indlæg af Henrik Sørensen

Nyt år – Ny rapportering?

  Vi nærmer os hastigt årsskiftet, og mange virksomheder er i gang med at udarbejde budgetter for 2015. I mange tilfælde er der planlagt nye aktiviteter, f.eks. udvidelse med nye produkter eller markeder eller måske ændringer i virksomhedens strategi. Disse ændringer skal naturligvis afspejles i budgettet, men mindst lige så vigtigt er det, at den […]

God rapportering letter adgangen til kapital

  Mange mindre virksomheder har gennem de seneste år oplevet, at det er svært at få bevilget kredit i banken eller blot at få forlænget den eksisterende kreditramme. Bankerne har i forlængelse af den økonomiske krise generelt været mere kritiske i deres kreditvurdering, og det har gjort det svært at få adgang til kapital. Men […]

Keep it simple!

  En enkel og overskuelig rapportering giver overblik for både ledelse, bestyrelse og eksterne interessenter, f.eks. banken. En god rapportering behøver ikke at fylde mere end 6-8 sider. Det vigtige er, at den indeholder de relevante informationer, og er opbygget på en enkel og struktureret måde. Nedenfor har jeg beskrevet hvilke elementer, som jeg mener, […]

5 råd om bestyrelsesrapportering

  Board Report har i samarbejde med Teddy Wivel, en af landets førende eksperter i god selskabsledelse og bestyrelsesarbejde, formuleret 5 råd om bestyrelsesrapportering.   HVAD ER FORMÅLET Ifølge Teddy Wivel har bestyrelsesrapporteringen to overordnede formål. Den er direktionens skriftlige kommunikation med bestyrelsen og den er hjørnestenen i bestyrelsens skriftlige beslutningsgrundlag. Det er derfor vigtigt, […]

Den digitale bestyrelse

  Den øgede digitalisering af information og arbejdsgange er nu for alvor på vej ind i bestyrelseslokalerne. Denne udvikling kommer i forlængelse af den professionalisering af bestyrelsesarbejdet, der er sket de seneste år. Og digitaliseringen giver bestyrelsen en række nye muligheder.   BESTYRELSESPORTALEN SÆTTER RAMMEN Flere bestyrelser vælger at bruge en bestyrelsesportal til at strukturere bestyrelsesarbejdet. […]